Tag: Algebraic Expressions

Algebra Evaluate Expressions 27 Questions

Evaluate Expressions Complete by evaluating each expression. 1. 33y  ÷  8    – y for y = 40 2. f2 – 7f + 9    + f for f = 2 3. 13j    – 7 for j = 14 4. 5v2 + 6v for v = 4 5. 5u    + 27 for u = 25…